Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK543P
Název koncepce: Územní plán Kobylice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 11.06.2015 09:47
Předkladatel: Městský úřad Nový Bydžov
IČO předkladatele: 00269247
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK543P_navrhZadani.pdf (396 kB) - 05.04.2012 10:13:07
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK543P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (396 kB) - 05.04.2012 10:13:30
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: HKK543P_duvodyUkonceni.pdf (249 kB) - 11.06.2015 09:47:35