Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK549P
Název koncepce: Územní plán Prosečné
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 09.12.2016 13:08
Předkladatel: Městský úřad Vrchlabí
IČO předkladatele: 00278475
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK549P_navrhZadani.pdf (95 kB) - 24.04.2012 10:19:10
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK549P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (309 kB) - 24.04.2012 10:19:33
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Plachý Vladimír Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Háková Alice Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK549P_stanoviskoNavrh1.pdf (331 kB) - 09.12.2016 13:08:15
Důvody ukončení posuzování: