Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK550P
Název koncepce: Změna č. 3 územního plánu Vrchlabí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.12.2012 14:02
Předkladatel: Městský úřad VRCHLABÍ
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK550P_navrhZadani.pdf (106 kB) - 21.05.2012 08:03:51
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK550P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (313 kB) - 21.05.2012 08:04:10
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK550P_stanoviskoNavrh1.pdf (2278 kB) - 17.12.2012 14:02:13
Důvody ukončení posuzování: