Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK629P
Název koncepce: Územní plán Ledce
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2015 08:26
Předkladatel: Magistrát města Hradec Králové
IČO předkladatele: 00268810
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK629P_navrhZadani.pdf (560 kB) - 11.01.2013 10:05:59
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK629P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (318 kB) - 11.01.2013 10:06:40
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: HKK629P_duvodyUkonceni.pdf (327 kB) - 11.05.2015 08:26:52