Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC001K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství města Blatná
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2005 09:58
Předkladatel: Město Blatná
IČO předkladatele: 00250996
Datum zveřejnění: 05.05.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC001K_oznameni.doc (3134 kB) - 03.05.2005 10:27:55
Informace o oznámení: JHC001K_infOznam.doc (102 kB) - 04.05.2005 08:37:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHC001K_zjistovaci.doc (426 kB) - 07.06.2005 09:57:36
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: