Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC002K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2005 14:31
Předkladatel: Statutární město České Budějovice
IČO předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: 19.08.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC002K_oznameni.doc (311 kB) - 15.08.2005 10:03:40
Informace o oznámení: JHC002K_infOznam.doc (102 kB) - 15.08.2005 08:40:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHC002K_zjistovaci.doc (726 kB) - 29.07.2019 13:19:38
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: