Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC003K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství města Písek
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 20.10.2005 09:51
Předkladatel: Město Písek
IČO předkladatele: 00249998
Datum zveřejnění: 15.09.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC003K_oznameni.doc (2208 kB) - 14.09.2005 07:56:46
Informace o oznámení: JHC003K_infOznam.doc (102 kB) - 14.09.2005 08:00:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHC003K_zjistovaci.doc (515 kB) - 29.07.2019 13:21:15
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: