Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC004K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města České Budějovice pro období 2007 - 2013
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2010 09:19
Předkladatel: Statutární město České Budějovice Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1,2 370 01 České Budějovice
IČO předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: 06.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC004K_oznameni.doc (1380 kB) - 06.12.2007 12:29:14
Informace o oznámení: JHC004K_infOznam.doc (118 kB) - 06.12.2007 12:30:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHC004K_zjistovaci.doc (123 kB) - 17.01.2008 09:56:37
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce: JHC004K_infNavrh.doc (102 kB) - 04.11.2010 09:02:07
Datum veřejného projednání: 16.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: JHC004K_infVP.doc (102 kB) - 04.11.2010 09:00:54
Zápis z veřejného projednání: JHC004K_zapisVP.pdf (708 kB) - 04.11.2010 09:16:18
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: JHC004K_zaverStan.doc (144 kB) - 04.11.2010 09:19:30
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: