Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC005K
Název koncepce: Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2010 09:44
Předkladatel: Statutární město České Budějovice
IČO předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: 11.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC005K_oznameni.doc (658 kB) - 12.09.2008 10:08:00
Informace o oznámení: JHC005K_infOznam.doc (115 kB) - 12.09.2008 10:08:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHC005K_zjistovaci.doc (117 kB) - 04.11.2010 09:44:13
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: