Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC006K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Třeboň
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2009 13:47
Předkladatel: Město Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
IČO předkladatele: 00247618
Datum zveřejnění: 19.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení:
Informace o oznámení: JHC006K_infOznam.doc (115 kB) - 09.01.2009 13:44:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHC006K_zjistovaci.doc (116 kB) - 09.01.2009 13:47:47
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: