Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC007K
Název koncepce: Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice "Levý břeh Vltavy"
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2010 09:30
Předkladatel: Statutární město České Budějovice
IČO předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: 17.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC007K_oznameni.doc (369 kB) - 31.10.2008 08:20:20
Informace o oznámení: JHC007K_infOznam.doc (114 kB) - 30.10.2008 08:30:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHC007K_zjistovaci.doc (125 kB) - 04.11.2010 09:30:14
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: