Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC008K
Název koncepce: IPRM - PRažské a Náchodské sídliště a Pražské předměstí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2010 09:47
Předkladatel: Město Tábor,Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
IČO předkladatele: 253014
Datum zveřejnění: 22.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení:
Informace o oznámení: JHC008K_infOznam.doc (114 kB) - 05.11.2010 09:45:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHC008K_zjistovaci.doc (118 kB) - 05.11.2010 09:47:43
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: