Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC011K
Název koncepce: Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Sídliště Máj“
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 11.11.2010 09:02
Předkladatel: Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 1, 370 92 České Budějovice
IČO předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: 01.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení:
Informace o oznámení: JHC011K_infOznam.doc (107 kB) - 11.11.2010 09:01:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHC011K_zjistovaci.doc (121 kB) - 11.11.2010 09:02:44
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: