Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC012K
Název koncepce: Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (deprivované zóny "Sídliště Mír")
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 11.11.2010 09:23
Předkladatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 21 Strakonice
IČO předkladatele: 00251810
Datum zveřejnění: 11.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC012K_oznameni.doc (2780 kB) - 11.11.2010 09:23:46
Informace o oznámení: JHC012K_infOznam.doc (114 kB) - 11.11.2010 09:11:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHC012K_zjistovaci.doc (119 kB) - 11.11.2010 09:13:28
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: