Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC013K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Prachatice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 11.11.2010 09:36
Předkladatel: Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 15 Prachatice
IČO předkladatele: 00250627
Datum zveřejnění: 05.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC013K_oznameni.pdf (5714 kB) - 08.02.2010 08:02:09
Informace o oznámení: JHC013K_infOznam.doc (80 kB) - 08.02.2010 08:02:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHC013K_zjistovaci.doc (86 kB) - 11.11.2010 09:36:01
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: