Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC015K
Název koncepce: IPRM Písek-zóna portyč rozšířená o pravý břeh Otavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2012 08:39
Předkladatel: Město Písek, Velké nám. 114, 397 01 písek
IČO předkladatele: 00249998
Datum zveřejnění: 15.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC015K_oznameni.doc (5161 kB) - 15.11.2012 07:42:30
Informace o oznámení: JHC015K_infOznam.doc (86 kB) - 16.11.2012 08:19:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC015K_infZjistovaci.pdf (380 kB) - 18.12.2012 08:39:12
Závěr zjišťovacího řízení: JHC015K_zjistovaci.pdf (618 kB) - 18.12.2012 08:39:12
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: