Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC016K
Název koncepce: Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 08.03.2013 10:01
Předkladatel: Statutární město České Budějovice
IČO předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: 31.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC016K_oznameni.doc (115 kB) - 30.01.2013 15:51:45
Informace o oznámení: JHC016K_infOznam.doc (86 kB) - 30.01.2013 15:51:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC016K_infZjistovaci.pdf (383 kB) - 08.03.2013 10:01:50
Závěr zjišťovacího řízení: JHC016K_zjistovaci.pdf (573 kB) - 08.03.2013 10:01:50
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: