Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC018K
Název koncepce: Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy České Budějovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 12.09.2016 08:55
Předkladatel: Statutární město České Budějovice
IČO předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: 15.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC018K_oznameni.pdf (1837 kB) - 15.06.2016 08:07:45
Informace o oznámení: JHC018K_infOznam.pdf (62 kB) - 15.06.2016 08:07:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC018K_infZjistovaci.doc (152 kB) - 12.09.2016 08:55:19
Závěr zjišťovacího řízení: JHC018K_zjistovaci.zip (1991 kB) - 12.09.2016 08:54:53
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: