Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC019K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 - 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2016 13:14
Předkladatel: Město Prachatice
IČO předkladatele: 00250627
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC019K_oznameni.pdf (1509 kB) - 27.07.2016 08:40:58
Informace o oznámení: JHC019K_infOznam.doc (93 kB) - 27.07.2016 08:40:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC019K_infZjistovaci.pdf (103 kB) - 01.09.2016 13:14:04
Závěr zjišťovacího řízení: JHC019K_zjistovaci.zip (1040 kB) - 01.09.2016 13:13:40
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: