Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC020K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství města Písek
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 23.03.2017 08:08
Předkladatel: Město Písek
IČO předkladatele: 00249998
Datum zveřejnění: 08.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 28.02.2017
Text oznámení: JHC020K_oznameni.pdf (2124 kB) - 07.02.2017 11:57:28
Informace o oznámení: JHC020K_infOznam.pdf (307 kB) - 07.02.2017 11:57:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC020K_infZjistovaci.pdf (232 kB) - 23.03.2017 08:08:43
Závěr zjišťovacího řízení: JHC020K_zjistovaci.pdf (387 kB) - 23.03.2017 08:08:43
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: