Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC026K
Název koncepce: Adaptační strategie obce Domanín na změnu klimatu
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2022 14:06
Předkladatel: Obec Domanín, Domanín 33, 379 01 Třeboň
IČO předkladatele: 00512966
Datum zveřejnění: 01.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 21.12.2021
Text oznámení: JHC026K_oznameni.pdf (1896 kB) - 01.12.2021 15:49:18
Informace o oznámení: JHC026K_infOznam.pdf (211 kB) - 01.12.2021 15:49:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC026K_infZjistovaci.pdf (235 kB) - 05.01.2022 14:06:08
Závěr zjišťovacího řízení: JHC026K_zjistovaci.zip (720 kB) - 05.01.2022 14:06:08
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: