Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC027K
Název koncepce: Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2022 14:31
Předkladatel: Statutární město České Budějovice
IČO předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: 21.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 10.12.2021
Text oznámení: JHC027K_oznameni.pdf (1980 kB) - 21.12.2021 13:46:40
Informace o oznámení: JHC027K_infOznam.pdf (184 kB) - 21.12.2021 13:46:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC027K_infZjistovaci.pdf (279 kB) - 25.01.2022 14:31:49
Závěr zjišťovacího řízení: JHC027K_zjistovaci.zip (913 kB) - 25.01.2022 14:31:49
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: