Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC028K
Název koncepce: Aktualizace regionální surovinové politiky Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 09.06.2022 08:24
Předkladatel: Krajský úřad - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO předkladatele: 70890650
Datum zveřejnění: 05.05.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2022
Text oznámení: JHC028K_oznameni.zip (13388 kB) - 05.05.2022 10:36:25
Informace o oznámení: JHC028K_infOznam.pdf (222 kB) - 05.05.2022 10:36:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC028K_infZjistovaci.pdf (277 kB) - 09.06.2022 08:24:31
Závěr zjišťovacího řízení: JHC028K_zjistovaci.zip (1957 kB) - 09.06.2022 08:24:31
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: