Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC028K
Název koncepce: Aktualizace regionální surovinové politiky Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 10.07.2023 09:42
Předkladatel: Krajský úřad - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO předkladatele: 70890650
Datum zveřejnění: 05.05.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2022
Text oznámení: JHC028K_oznameni.zip (13388 kB) - 05.05.2022 10:36:25
Informace o oznámení: JHC028K_infOznam.pdf (222 kB) - 05.05.2022 10:36:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC028K_infZjistovaci.pdf (277 kB) - 09.06.2022 08:24:31
Závěr zjišťovacího řízení: JHC028K_zjistovaci.zip (1957 kB) - 09.06.2022 08:24:31
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Dušková Pavla Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Vyhodnocení koncepce: JHC028K_vyhodnoceni.zip (27696 kB) - 19.01.2023 10:56:10
Návrh koncepce: JHC028K_navrh.zip (219662 kB) - 19.01.2023 10:56:10
Informace o návrhu koncepce: JHC028K_infNavrh.pdf (215 kB) - 19.01.2023 10:56:10
Termín pro zaslání vyjádření: 08.02.2023
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHC028K_infStanovisko.pdf (291 kB) - 27.03.2023 10:04:15
Text stanoviska: JHC028K_zaverStan.zip (25024 kB) - 27.03.2023 10:04:15
Informace o zveřejnění prohlášení: JHC028K_infVyporadani.pdf (371 kB) - 10.07.2023 09:42:29
Schválená koncepce: JHC028K_schvalenaKoncepce.zip (219736 kB) - 10.07.2023 09:42:29
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: