Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC029K
Název koncepce: Strategický plán města Prachatice 2023 - 2033
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2022 12:03
Předkladatel: Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
IČO předkladatele: 00250627
Datum zveřejnění: 13.06.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 03.07.2022
Text oznámení: JHC029K_oznameni.pdf (3058 kB) - 13.06.2022 12:03:29
Informace o oznámení: JHC029K_infOznam.pdf (197 kB) - 13.06.2022 12:03:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: