Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM003K
Název koncepce: Strategie pro Brno
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 17.05.2007 08:23
Předkladatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
IČO předkladatele: 44992785
Datum zveřejnění: 30.10.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHM003K_oznameni.doc (141 kB) - 26.10.2006 09:36:14
Informace o oznámení: JHM003K_infOznam.doc (52 kB) - 01.11.2006 16:34:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHM003K_zjistovaci.doc (64 kB) - 07.12.2006 07:16:22
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA: Mynář Petr Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: JHM003K_vyhodnoceni.pdf (2025 kB) - 19.03.2007 13:37:34
Návrh koncepce: JHM003K_navrh.zip (9141 kB) - 19.03.2007 13:37:37
Informace o návrhu koncepce: JHM003K_infNavrh.doc (50 kB) - 19.03.2007 13:37:37
Datum veřejného projednání: 16.04.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: JHM003K_infVP.doc (37 kB) - 13.04.2007 12:05:15
Zápis z veřejného projednání: JHM003K_zapisVP.doc (705 kB) - 23.04.2007 11:23:22
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: JHM003K_zaverStan.doc (70 kB) - 17.05.2007 08:23:49
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: