Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM004K
Název koncepce: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonína do roku 2015 a Systém strategického plánování
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2007 07:40
Předkladatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín
IČO předkladatele: 00284891
Datum zveřejnění: 11.12.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHM004K_oznameni.doc (120 kB) - 11.12.2006 07:13:28
Informace o oznámení: JHM004K_infOznam.doc (51 kB) - 11.12.2006 07:19:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHM004K_zjistovaci.doc (54 kB) - 29.07.2019 13:56:09
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: