Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM007K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Znojma
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2009 13:41
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor rozvoje
IČO předkladatele: 00293881
Datum zveřejnění: 19.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHM007K_oznameni.pdf (2283 kB) - 19.09.2008 14:03:14
Informace o oznámení: JHM007K_infOznam.doc (52 kB) - 19.09.2008 14:03:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHM007K_zjistovaci.doc (78 kB) - 11.11.2008 14:00:46
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: JHM007K_duvodyUkonceni.doc (47 kB) - 05.01.2009 13:41:11
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: