Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM007S
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Hustopeče
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 14.08.2019 14:43
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: MěÚ Hustopeče, odbor územního plánování
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM007S_navrh_textNavrhu.pdf (383 kB) - 14.08.2019 14:41:32
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM007S_navrh_textStanoviska.doc (123 kB) - 14.08.2019 14:43:18
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: