Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: JHM008Q
Název: Návrh změny č. 3 ÚP Hovorany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2020 09:01
Předkladatel: DDK Bohemia s.r.o.
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: JHM008Q_navrh_textNavrhu.pdf (605 kB) - 08.01.2020 09:01:10
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: JHM008Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (35 kB) - 08.01.2020 09:01:10
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: