Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: JHM011Q
Název: Návrh změny č. 1 územního plánu Ledce
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2020 10:17
Předkladatel: MěÚ Židlochovice
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 11.06.2018
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: JHM011Q_navrh_textNavrhu.pdf (384 kB) - 05.03.2020 10:17:01
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: JHM011Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (290 kB) - 05.03.2020 10:17:01
Datum veřejného projednání: 20.04.2020
Posuzovatel SEA: Mertl Alexandr Ing.
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: