Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: JHM012Q
Název: Návrh změny č. IV územního plánu Židlochovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2020 10:25
Předkladatel: MěÚ Židlochovice
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: JHM012Q_navrh_textNavrhu.pdf (577 kB) - 05.03.2020 10:24:20
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: JHM012Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (172 kB) - 05.03.2020 10:25:20
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: