Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM012S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Vysočany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2019 10:59
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: MěÚ Blansko, odbor stavební úřad
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM012S_navrh_textNavrhu.zip (1363 kB) - 12.12.2019 10:59:53
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM012S_navrh_textStanoviska.docx (51 kB) - 12.12.2019 10:59:53
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: