Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: JHM013Q
Název: Návrh změny č. II územního plánu Oslavany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2020 10:29
Předkladatel: MěÚ Ivančice
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: JHM013Q_navrh_textNavrhu.zip (2393 kB) - 05.03.2020 10:29:42
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: JHM013Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (195 kB) - 05.03.2020 10:29:42
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: