Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM013S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Malá Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2020 16:13
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Blansko, odbor stavební úřad
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 18.12.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM013S_navrh_textNavrhu.pdf (593 kB) - 06.01.2020 16:13:30
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM013S_navrh_textStanoviska.docx (50 kB) - 06.01.2020 16:13:30
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: