Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM014P
Název koncepce: Návrh změny zadání ÚP města Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2011 16:06
Předkladatel: Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje
IČO předkladatele: 44992785
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM014P_stanoviskoNavrhZadani.doc (65 kB) - 30.04.2007 15:45:34
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Zoch Martin Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: JHM014P_stanoviskoKoncept.doc (112 kB) - 05.10.2011 16:06:44
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: