Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM016S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Pouzdřany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2020 15:48
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: MěÚ Hustopeče
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM016S_navrh_textNavrhu.pdf (338 kB) - 09.01.2020 15:48:55
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: