Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM018K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Statutárního města Brna 2017 - 2025
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2017 12:42
Předkladatel: Statutárního město Brno,Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČO předkladatele: 44992785
Datum zveřejnění: 27.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.11.2016
Text oznámení: JHM018K_oznameni.zip (2624 kB) - 27.10.2016 08:59:32
Informace o oznámení: JHM018K_infOznam.pdf (286 kB) - 27.10.2016 08:59:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM018K_infZjistovaci.pdf (770 kB) - 05.01.2017 12:42:01
Závěr zjišťovacího řízení: JHM018K_zjistovaci.pdf (770 kB) - 05.01.2017 12:42:01
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: