Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM019K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství města Hodonín 2017 - 2026
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 25.10.2017 16:32
Předkladatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín
IČO předkladatele: 00284891
Datum zveřejnění: 10.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2016
Text oznámení: JHM019K_oznameni.zip (3279 kB) - 09.11.2016 09:47:07
Informace o oznámení: JHM019K_infOznam.doc (70 kB) - 09.11.2016 09:47:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM019K_infZjistovaci.pdf (324 kB) - 02.01.2017 10:41:50
Závěr zjišťovacího řízení: JHM019K_zjistovaci.pdf (324 kB) - 02.01.2017 10:41:50
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Pokoj Jaromír Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: JHM019K_vyhodnoceni.pdf (1915 kB) - 26.06.2017 15:08:29
Návrh koncepce: JHM019K_navrh.zip (3090 kB) - 26.06.2017 15:08:29
Informace o návrhu koncepce: JHM019K_infNavrh.pdf (307 kB) - 26.06.2017 15:08:29
Datum veřejného projednání: 20.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 25.09.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: JHM019K_infVP.pdf (193 kB) - 18.09.2017 11:41:36
Zápis z veřejného projednání: JHM019K_zapisVP.pdf (727 kB) - 03.10.2017 12:26:40
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHM019K_infStanovisko.pdf (327 kB) - 25.10.2017 16:32:04
Text stanoviska: JHM019K_zaverStan.pdf (327 kB) - 25.10.2017 16:32:04
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: