Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM020K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství města Břeclav 2017 - 2026
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2017 07:52
Předkladatel: Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
IČO předkladatele: 00283061
Datum zveřejnění: 10.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2016
Text oznámení: JHM020K_oznameni.zip (3642 kB) - 09.11.2016 09:44:30
Informace o oznámení: JHM020K_infOznam.doc (70 kB) - 09.11.2016 09:44:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM020K_infZjistovaci.pdf (329 kB) - 02.01.2017 10:44:31
Závěr zjišťovacího řízení: JHM020K_zjistovaci.pdf (329 kB) - 02.01.2017 10:44:31
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Pokoj Jaromír Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: JHM020K_vyhodnoceni.zip (4762 kB) - 06.10.2017 13:45:12
Návrh koncepce: JHM020K_navrh.zip (4762 kB) - 06.10.2017 13:45:12
Informace o návrhu koncepce: JHM020K_infNavrh.pdf (307 kB) - 06.10.2017 13:45:12
Datum veřejného projednání: 22.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.11.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: JHM020K_infVP.pdf (588 kB) - 30.11.2017 11:04:27
Zápis z veřejného projednání: JHM020K_zapisVP.pdf (1281 kB) - 30.11.2017 11:04:27
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHM020K_infStanovisko.pdf (327 kB) - 15.12.2017 07:52:03
Text stanoviska: JHM020K_zaverStan.pdf (327 kB) - 15.12.2017 07:52:03
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: