Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM021K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství města Kyjova 2017 - 2026
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2017 15:56
Předkladatel: Město Kyjov, Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov
IČO předkladatele: 00285030
Datum zveřejnění: 10.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2016
Text oznámení: JHM021K_oznameni.pdf (1564 kB) - 09.11.2016 09:41:05
Informace o oznámení: JHM021K_infOznam.doc (71 kB) - 09.11.2016 09:41:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM021K_infZjistovaci.pdf (325 kB) - 02.01.2017 10:45:21
Závěr zjišťovacího řízení: JHM021K_zjistovaci.pdf (325 kB) - 02.01.2017 10:45:21
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: JHM021K_duvodyUkonceni.pdf (299 kB) - 23.01.2017 15:56:44
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: