Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM023K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Hodonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: Tue Aug 29 09:22:54 CEST 2017
Předkladatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53, 695 35 Hodonín
IČ předkladatele: 00284891
Datum zveřejnění: Tue Aug 29 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2017
Text oznámení: JHM023K_oznameni.zip (26234 kB) - 29.08.2017 09:22:54
Informace o oznámení: JHM023K_infOznam.pdf (310 kB) - 29.08.2017 09:22:54
Závěr zjišťovacího řízení:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: