Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM026K
Název koncepce: Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2019 13:33
Předkladatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČ předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 06.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 26.02.2019
Text oznámení: JHM026K_oznameni.zip (11728 kB) - 06.02.2019 08:30:07
Informace o oznámení: JHM026K_infOznam.pdf (189 kB) - 06.02.2019 08:30:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM026K_infZjistovaci.zip (544 kB) - 30.05.2019 13:33:40
Závěr zjišťovacího řízení: JHM026K_zjistovaci.zip (544 kB) - 30.05.2019 13:33:40
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: