Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM026K
Název koncepce: Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 25.10.2019 08:47
Předkladatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 06.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 26.02.2019
Text oznámení: JHM026K_oznameni.zip (11728 kB) - 06.02.2019 08:30:07
Informace o oznámení: JHM026K_infOznam.pdf (189 kB) - 06.02.2019 08:30:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM026K_infZjistovaci.zip (544 kB) - 30.05.2019 13:33:40
Závěr zjišťovacího řízení: JHM026K_zjistovaci.zip (544 kB) - 30.05.2019 13:33:40
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Bílek Dalibor RNDr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: JHM026K_vyhodnoceni.pdf (4672 kB) - 17.09.2019 11:01:58
Návrh koncepce: JHM026K_navrh.zip (179604 kB) - 17.09.2019 11:01:58
Informace o návrhu koncepce: JHM026K_infNavrh.pdf (195 kB) - 17.09.2019 11:01:58
Termín pro zaslání vyjádření: 07.10.2019
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHM026K_infStanovisko.pdf (250 kB) - 25.10.2019 08:47:47
Text stanoviska: JHM026K_zaverStan.pdf (250 kB) - 25.10.2019 08:47:47
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Tabulková část je z důvodu velikosti souborů ke stažení zde: http://prvkjm.aquatis.cz/APRVKJMK/Default.htm