Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM028K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ06A - Brno: Aktualizace 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2020 12:53
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 21.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 10.09.2020
Text oznámení: JHM028K_oznameni.pdf (24951 kB) - 20.08.2020 15:09:57
Informace o oznámení: JHM028K_infOznam.pdf (179 kB) - 20.08.2020 15:51:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM028K_infZjistovaci.zip (32625 kB) - 26.10.2020 12:53:53
Závěr zjišťovacího řízení: JHM028K_zjistovaci.zip (32625 kB) - 26.10.2020 12:51:52
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: