Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM030K
Název koncepce: Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2022 10:12
Předkladatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 15.09.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 05.10.2021
Text oznámení: JHM030K_oznameni.zip (12812 kB) - 15.09.2021 14:59:22
Informace o oznámení: JHM030K_infOznam.pdf (171 kB) - 15.09.2021 14:59:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM030K_infZjistovaci.pdf (247 kB) - 18.10.2021 16:10:36
Závěr zjišťovacího řízení: JHM030K_zjistovaci.pdf (247 kB) - 18.10.2021 16:10:36
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Obrdlík Pavel Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: JHM030K_vyhodnoceni.pdf (8203 kB) - 03.01.2022 16:50:10
Návrh koncepce: JHM030K_navrh.zip (14791 kB) - 03.01.2022 16:50:11
Informace o návrhu koncepce: JHM030K_infNavrh.pdf (179 kB) - 03.01.2022 16:46:19
Datum veřejného projednání: 24.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 29.01.2022
Informace o místě a času veřejného projednání: JHM030K_infVP.pdf (141 kB) - 06.01.2022 16:50:06
Zápis z veřejného projednání: JHM030K_zapisVP.docx (46 kB) - 31.01.2022 10:10:34
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHM030K_infStanovisko.pdf (144 kB) - 07.03.2022 16:22:53
Text stanoviska: JHM030K_zaverStan.zip (6214 kB) - 07.03.2022 16:24:58
Informace o zveřejnění prohlášení: JHM030K_infVyporadani.docx (25 kB) - 12.05.2022 10:12:16
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: