Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM033K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025 s výhledem do roku 2035 Aktualizace č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2023 15:12
Předkladatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 23.08.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 12.09.2023
Text oznámení: JHM033K_oznameni.zip (12880 kB) - 23.08.2023 10:41:01
Informace o oznámení: JHM033K_infOznam.pdf (189 kB) - 23.08.2023 10:41:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM033K_infZjistovaci.pdf (251 kB) - 26.09.2023 15:12:39
Závěr zjišťovacího řízení: JHM033K_zjistovaci.pdf (251 kB) - 26.09.2023 15:12:39
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: