Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM034K
Název koncepce: Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno - 2023
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 29.11.2023 14:32
Předkladatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČO předkladatele: 44992785
Datum zveřejnění: 03.11.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2023
Text oznámení: JHM034K_oznameni.zip (14528 kB) - 03.11.2023 11:53:30
Informace o oznámení: JHM034K_infOznam.pdf (203 kB) - 03.11.2023 11:53:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM034K_infZjistovaci.pdf (262 kB) - 29.11.2023 14:32:10
Závěr zjišťovacího řízení: JHM034K_zjistovaci.pdf (262 kB) - 29.11.2023 14:32:10
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: