Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM035K
Název koncepce: Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 25.03.2024 15:14
Předkladatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 22.02.2024
Termín pro zaslání vyjádření: 13.03.2024
Text oznámení: JHM035K_oznameni.zip (11709 kB) - 22.02.2024 12:40:20
Informace o oznámení: JHM035K_infOznam.pdf (307 kB) - 22.02.2024 12:40:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM035K_infZjistovaci.pdf (378 kB) - 25.03.2024 15:14:51
Závěr zjišťovacího řízení: JHM035K_zjistovaci.pdf (378 kB) - 25.03.2024 15:14:51
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: