Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM037S
Název koncepce: Zpráva o uplatňování ÚP Modřice - pokyny pro zpracování změny č. I ÚP Modřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2021 11:29
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: