Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM039F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Blížkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 28.12.2015 14:44
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 06.03.2013
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor výstavby, oddělení územního plánování
IČ předkladatele: 00293881
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM039F_zadani.pdf (121 kB) - 13.03.2013 16:24:03
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 25.03.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM039F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (90 kB) - 28.03.2013 14:42:57
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 22.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2014
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM039F_vyhodnoceni.pdf (2579 kB) - 28.12.2015 14:44:02
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 18.03.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM039F_stanoviskoSEA.pdf (253 kB) - 01.04.2015 09:12:16
Datum veřejného projednání: 01.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.06.2015
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: